Czym jest "Tech for arts"

Tech for arts ?

Wierzę, iż tworzenie jest częścią ludzkiej natury. Potrzeba kreacji piękna, dzieł niepowtarzalnych i zachwycających innych, jest najbardziej progresywnym elementem rozwoju cywilizacji. To za sprawą chęci przekazania swojej wizji w formie namacalnych tworów, ludzkość wzniosła m.in. Sfinksa, Kolosa z Rodos, czy Wiszące ogrody Semiramidy. Choć współczesna technika znacząco różni się od tej z minionych wieków, to wciąż jednym z jej fundamentów jest chęć zaspokojenie pragnień wizualno-artystycznych. Jest tak ponieważ wytwórstwo dzieł zachwycających swym kształtem, estetyką, a także funkcjonalnością wymaga od artysty lub rzemieślnika nie tylko zmysłu artystycznego, ale także (a może i przede wszystkim) znajomości materiałów, z którymi będą pracować oraz odpowiednich technik wytwarzania.

„Tech for arts” powstało w celu rozpowszechnienia wiedzy dotyczącej technicznych aspektów rzemiosł artystycznych, designu oraz wszelkich działań kreujących przedmioty i konstrukcje w formach odpowiadających Twojej wizji twórczej. Nie przyswoję Ci umiejętności malarskich czy recytatorskich. To co zamierzam Ci zaoferować, to poznanie korelacji techniki z kreacją różnych dzieł – od drobnych ozdób po konstrukcje budowlane. Zatem choć nie podpowiem jak prowadzić pędzel, to zapoznam Cię z procesem jego wytwarzania oraz płótna, po którym tańczy. To właśnie tu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • Jakie materiały wybrać, by stworzyć trwałe dzieło?
 • Jak wygląda praca kowala artysty?
 • Jaki jest przebieg procesu odlewania figur z brązu?
 • Czym należy się kierować dobierając odpowiednie drewno do tworzonej konstrukcji?
 • Czy recykling może przysłużyć się w wytwórstwie rzemieślniczym?

… oraz na wiele innych!

W końcu „Tech for arts” to miejsce dla ludzi posiadających w sobie iskrę twórczą. To miejsce, gdzie każda działalność przejawiająca ślady artyzmu zostanie rozłożona na części pierwsze i przeanalizowana pod kątem nauk technicznych.

Jednak czy w dobie masowej produkcji dóbr, dostępności do wiedzy oraz licznych stron DIY, jest potrzeba na istnienie „Tech for arts”? Uważam, że tak. Choć każdy raźnie bierze udział w pędzie technologicznym, to wiedza społeczeństwa odnośnie do cech materiałowych oraz procesów powstania większości dóbr, z których korzysta jest wciąż niewielka. Mimo czasów wolności informacyjnej tylko nieliczni są w stanie samodzielnie tworzyć fizyczne piękno z różnych dostępnych materiałów. Czyżby kontynuacja minionych czasów, gdy to tylko wybrane grupy miały dostęp do wiedzy rzemieślniczej? Cóż, „nie na mojej zmianie”, zatem obiecuję Ci, iż dam z siebie wszystko by przekazać Ci najwartościowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną w propagowaniu jednego z podstawowych aspektów ludzkiej cywilizacji – tworzeniu dzieł dzięki technice.

Tech for arts ?

„Tech for arts” w trakcie swego istnienia będzie kierować się następującymi zasadami:

 • Wszystkie wpisy zamieszczane na stronie będą przygotowywane pieczołowicie przez autora zarówno pod względem formy przekazu, jak i przedstawionych informacji, a ich zamieszczanie będzie miało charakter regularny.
 • Merytoryka wpisów będzie oparta o doświadczenia autora, jego analizy (w tym laboratoryjno-warsztatowe) oraz dogłębny research źródeł zewnętrznych.
 • Każdy wpis ma stanowić dla czytelników aktualne źródło wiedzy, zatem autor zobowiązuje się okresowo uzupełniać je o nowe dane.
 • Wszelkie konstruktywne uwagi w komentarzach, wskazania braku spójności lub błędów merytorycznych w tekstach wpisów od razu będą uwzględniane przez autora w poprawkach – razem stwórzmy miejsce rzetelnych informacji.
 • Dostęp do treści wpisów umieszczanych na stronie nigdy nie będzie wymagał od czytelników nakładów finansowych.
 • Czytelnicy odwiedzający stronę nie będą „napastowani” przez wyskakujące reklamy lub prośby o subskrypcję, a wszelkie dane czytelników będą chronione zgodnie z obowiązującą Polityką prywatności.
 • Strona „Tech for arts” to „bezpieczne miejsce”, gdzie niedopuszczalna jest agresja względem innych co również wskazano w Regulaminie.
 • Autor zachowuje otwartość względem krytyki pod własnym adresem i będzie wdzięczny za wszelkie konstruktywne uwagi czytelników dotyczące prowadzenia strony oraz form przekazu informacji, przesyłane poprzez kontakt.
 • Każda osoba zapisująca się do subskrypcji będzie otrzymywać dodatkowe informacje z zakresu korelacji sztuki i techniki – przegląd wydarzeń na świecie, wgląd do pracy i tematyki przyszłych publikacji autora.
 • Subskrybenci w przypadku publikacji kursów, książek lub organizacji stacjonarnych szkoleń praktycznych, będą otrzymywać rabaty oraz indywidualne zaproszenia.
 • Wszyscy czytelnicy będą mogli wpływać na kształtowanie się strony poprzez okresowe ankiety lub otwarte zapytania autora dotyczące planowania przyszłej treści.
 • Autor jest otwarty na wszelkie formy współpracy, realizację pomysłów twórczych oraz społecznych zaproponowanych przez czytelników i w miarę swoich możliwości służy im swoją radą.
 • Autor zobowiązuje się do pozyskiwania stosownej wiedzy oraz umiejętności technicznych w nowych lub nieznanych mu jeszcze procesach rzemieślniczych, w celu przybliżenia ich specyfiki czytelnikom.
 • Treści zamieszczane na stronie będą w przyszłości się rozwijać m.in. poprzez stosowanie nowych form wpisów, wprowadzanie dodatkowych kanałów w Social Mediach itp.
 • W przypadku wystąpienia potrzeby stworzenia produktów w postaci książek, nagrań lub kursów dotyczących konkretnego tematu, autor podejmie działań dotyczących jej zaspokojenia.
 • Strona oraz kanały na Social Mediach będą okresowo odświeżane pod względem wizualnych i funkcjonalnym.